شناسه : 1480403
در محله زرین شهر اشکذر اتفاق افتاد


جمعه شب گذشته در محله زرین شهر اشکذر چند تن از اراذل مست به یک خودروی در حال عبور شهروند اشکذری حمله کردند.

به گزارش خبرنگار یزد رسا از اشکذر، جمعه شب گذشته در محله زرین شهر اشکذر چند تن از اراذل مست به یک خودروی در حال عبور شهروند اشکذری حمله کرده و قصد درگیری با سرنشینان آن را داشتند.

این شهروند اشکذری در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا، ماجرا را اینگونه شرح داد: ساعاتی از شب گذشته بود که با خودرو در حال عبور از بلوار زرین شهر اشکذر بودیم که ناگهان چند نفر به ماشین ما حمله کرده و با ضربه زدن به ماشین، شیشه ماشین را شکستند و قصد درگیر شدن با مارا داشتند.

وی گفت: در حین درگیری دونفر از آن ها را که انگار مست بودند و با داد و فریاد به ماشین ما حمله می کردند را شناسایی کرده و به نیروی انتظامی شهرستان اطلاع دادم.

سرهنگ حسینی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اشکذر در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا، ضمن تائید این خبر از دست گیری عاملان این ماجرا خبر داد و گفت: افراد شناسایی شده سریعا توسط نیروهای ما دستگیر شده و به دادگستری شهرستان جهت طی کردن مراحل قانونی معرفی شدند.

شنیده ها حاکی از آزاد شدن مجرمین در ساعاتی قبل دارد...!

هنوز از جزئیات بیشتر ماجرا اطلاعی در دست نیست.

آدرس کوتاه :