شناسه : 36645431
دهیار توران پشت تفت:


دهیار روستای توران پشت تفت گفت: متاسفانه عده ای در روستای دهشیر، به اسم کل دهستان اقدام به امضا طوماری خواستار جدایی از شهرستان تفت شدند در صورتی که هیچکدام از 17 روستای دیگر این دهستان اطلاعی از این موضوع نداشته اند.

دهیار روستای توران پشت دهستانِ دهشیر تفت در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه با نامه جمعی از اهالی روستای دهشیر مبنی بر جدایی از شهرستان تفت و الحاق به ابرکوه، اذعان داشت: دهستان دهشیر متشکل از 18 روستا دارای شورا و دهیاری است که مجموع این روستاها دهستان را تشکیل می دهد.

محمدرضا امیری، افزود: متاسفانه عده ای محدود در روستای دهشیر، به اسم کل دهستان اقدام به امضا طوماری خواستار جدایی از شهرستان تفت شدند در صورتی که هیچکدام از 17 روستای دیگر این دهستان اطلاعی از این موضوع نداشته اند.

وی با اشاره به مشکلات دهستان دهشیر مانند معادن و مشکلات زیست محیطی، اذعان داشت: مشکلاتی از این دست در منطقه وجود دارد اما اقدامات و امکانات خوبی مانند شبکه گازرسانی، اجرای طرح هادی و آسفالت معابر و ساخت جاده برای روستاهای دهستان دهشیر تخصیص یافته است.

وی افزود: برخی از مشکلات  نظیر اشتغال، مهاجرت و خشکسالی مربوط به یک دهه و یا چند سال نیست بلکه عوامل مختلفی در طول چند دهه باعث پدید آمدن آن شده است.

امیری تاکید کرد: برخی از روستای های این دهستان با استفاده از ظرفیت های موجود، امکانات قابل توجهی را با کمک بخش خصوصی و مردمی روستا بویژه در بخش گردشگری ایجاد کرده اند.

وی با اشاره به آثار و قلعه های تاریخی متعدد در شهرستان تفت، اذعان داشت: در حالی که قلعه های تاریخی متعددی در شهرستان تفت وجود دارد که اکثر آن ها وضعیت مناسبی ندارد و در حال تخریب است، اما اعتبار میلیاردی جهت ترمیم و بازسازی قلعه دهشیر اختصاص داده شده است.

وی در پایان گفت: اگر کمکاری شورا و مسئولان یک روستا باعث شده تا آن منطقه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد نمی توان آن را به دیگران تعمیم داد و ساز جدایی زد؛ به نظر می رسد باید مسئولان نسبت به تغییر نام دهستان دهشیر و ایجاد دهستانی به عنوان دهستان پشتکوه اقدام کنند تا اگر عده ای خواسته ای شخصی و انحصاری دارند به نام دیگران نوشته نشود.

انتهای پیام/م*
آدرس کوتاه :