سرویس عکس سرویس عکس

روایتی تصویری از رشادت های مردم دارالعباده یزد در دوران انقلاب