شناسه : 37976841
مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی استان یزد عنوان کرد


مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: علت اصلی ازدیاد جمعیت ملخ های بومی یزد را شرایط مساعد آب و هوایی و بارندگی های اخیر عنوان کرد.

به گزارش یزدرسا،‌ فتاحی مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: ملخ های مشاهده شده در برخی از مناطق استان یزد بومی و ساکن این مناطق هستند و ملخ صحرایی و مهاجر از مناطق دیگر نیستند.

او افزود: ملخ های صحرایی یا به اصطلاح مهاجر خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می کنند در حالی که این نوع از ملخ های مشاهده شده در برخی مناطق، خسارت جزئی وارد می کنند.

فتاحی علت اصلی ازدیاد جمعیت ملخ های بومی یزد را شرایط مساعد آب و هوایی و بارندگی های اخیر عنوان کرد.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: هر چند عمر ملخ های مذکور کوتاه و نیازی به استفاده از مواد شیمیایی برای مبارزه با آن ها نیست اما  اکیپ های شبکه مراقبت و کشاورزان در صورت مشاهده جمعیت قابل ملاحظه ای از ملخ ها در عرصه های کشاورزی به جهاد کشاورزی استان اعلام کنند تا عملیات مبارزه شیمیایی انجام شود.

انتهای پیام/ غ
آدرس کوتاه :