سرویس عکس سرویس عکس

عملیات ضدعفونی معابر و اماکن عمومی میبد