شناسه : 37925318


در ساعت ۲۳ جمعه ۲۶ اردیبهشت باغی در میدان امام حسن مجتبی(ع)یزد در آتش سوخت.

به گزارش یزدرسا، در ساعت ۲۳ دیشب(جمعه ۲۶ اردیبهشت)باغ بانک سپه واقع در میدان امام حسن مجتبی(علیه اسلام)صفائیه در آتش سوخت که به کمک آتشنشانی و چندتن از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج ابوذر صفائیه، این آتش مهار شد.

 Loading the player...

آدرس کوتاه :