شناسه : 38097806
فیلم؛


مراسم اختتامیه همایش ادبی خورشید هشتم همراه با جشن گوهر علم وعفاف در مروست برگزار شد.

به گزارش یزدرسا، مراسم اختتامیه همایش ادبی خورشید هشتم همراه با جشن گوهر علم وعفاف با رعایت موازین بهداشتی در مروست برگزار شدمراسم اختتامیه همایش ادبی خورشید هشتم همراه با جشن گوهر علم وعفاف با رعایت موازین بهداشتی در مروست برگزار شد.

 

 Loading the player...

آدرس کوتاه :