شناسه : 1616135


حضور پر رنگ و تأثیر گذار استان دارالعباده یزد و مردم این دیار از دیرباز در صفحه انقلاب اسلامی نقش بسته است و تاریخ رشادت های مردم این دیار را فراموش نخواهد کرد.
آدرس کوتاه :