شناسه : 37695086


مدیر شبکه بهداشت و درمان بافق گفت: متاسفانه هنوز برخی از همشهریان عزیز کرونا ویروس را جدی نگرفته اند و در مواقع خرید مایحتاج خود رعایت نکات بهداشتی را مد نظر قرار نمیدهند.

به گزارش یزدرسا، دکتر دانشی مدیر شبکه بهداشت و درمان بافق گفت: تاکنون ۱۴مورد بیمار مشکوک در شهرستان داشته و از تعداد ۹ نمونه ‌گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس جواب آزمایش ۲ نفر مثبت اعلام شده است.

وی افزود: متاسفانه هنوز برخی از همشهریان عزیز کرونا ویروس را جدی نگرفته اند و در مواقع خرید مایحتاج خود رعایت نکات بهداشتی را مد نظر قرار نمیدهند.

دانشی با توجه به شیوع این بیماری در استان و چندین مورد در شهرستان یادآور شد: مردم با رعایت نکات بهداشتی و شستشوی مرتب دست ها،ضدعفونی وسایل و ابزار کار و سطوح، پرهیز از هرگونه شرکت در تجمعات و کم کردن تردد در محیط های شلوغ می توانند کمک رسان مجموعه کادر بهداشت و درمان باشند.

وی از مردم خواست قبل از مراجعه به مراکز خدمات بهداشتی درمانی برای تشخیص احتمالی ابتلای خود یا نزدیکان به ویروس کرونا به سایتsalamat.gov.irمراجعه نمایند.

 
آدرس کوتاه :