شناسه : 37578225


رنجبر گفت: بعضی از افراد که گروهی را در فضای مجازی تشکیل می دهند و از آن به روش مدرن و بدون زحمت باج گیری و مسائلی را مطرح می کنند که نه تنها باعث پیشرفت شهر نمی شودبلکه باعث دلسردی مسئولین می شود.

 به گزارش یزدرسا؛ محمدرنجبر رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق در جمع اصحاب رسانه شهرستان در محل سایت گندله سازی سه چاهون گفت: باید به خود ببالیم این شهرستان علیرغم وسعتی که دارد از لحاظ خبرنگاری جایگاه خوبی دارد و باعث پیشرفت و برطرف کردن مشکلات شهر می شوند اما بعضی از افراد که نه حرفه، سواد و شخصیت این کار را دارند گروهی را در فضای مجازی تشکیل می دهند و از این کانال و به روش مدرن و بدون زحمت باج گیری و مسائلی را مطرح می کنند که نه تنها باعث پیشرفت شهر نمی شودبلکه باعث دلسردی مسئولین می شود.

وی درادامه افزود: این افراد منافع شخصی نامشروع و خواسته ای فراتر از قانون دارند که این موارد هم به مسئولین مربوطه گزارش شده وباید جلوگیری شود و نمی شود که یک فرد از کف جامعه بلند شود و همه را زیر سوال ببرد، صرف اینکه خواسته نامشروع او محقق نشده است.

رئیس شورای شهرستان بافق تصریح کرد: این فرد یا افراد مسائلی را مطرح می کنند که باید در رده مدیریتی مطرح شود ولی در دست این افراد هست که سوادی هم ندارند که جای سوال برای مردم و من به عنوان عضوی از شورای شهرستان است.

رنجبر در پایان اظهار داشت: باید فضای مجازی باعث رشدوترقی شود ولی عده ای کارهایی انجام می دهند که آینده شهر و فرزندان آن را به عنوان مطالبه گر به خطر می اندازند وامیدواریم توسط مسئولین مربوطه جلوی این فرد و افراد مغرض سودجو و عامل دست افرادی که خارج از شهرستان به وی خوراک اطلاعاتی می دهند گرفته شود.

صبح بافق

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :