سرویس عکس سرویس عکس

راه اندازی و تجهیز نقاهتگاه بسیج جامعه پزشکی در یزد


یزد رسا؛ سازمان بسیج جامعه پزشکی یزد در راستای خدمت به بهبود یافتگان کرونایی در یزد اقدام به راه اندازی و تجهیز نقاهتگاه این بیماران کرد.