سرویس عکس سرویس عکس

همایش پیاده‌روی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی حرکت


یزدرسا؛ به مناسبت 12 آذر و روز معلولان، اعضای مرکز توانبخشی حرکت با برگزاری همایش پیاده روی این روز را گرامی داشتند.